Η 8ημέρα Σεπτεμβρίου έχει ορισθεί ως η παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Με αφορμή το γεγονός αυτό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το κέντρο παιδιατρικής φυσικοθεραπείας Καλαϊτζή Χριστίνα στην Βέροια σας ενημερώνει ότι προσφέρει ένα πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου του Μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών.

Συγκεκριμένα:

  • Έλεγχο της Σπονδυλικής Στήλης για πιθανή σκολίωση-κύφωση. Εκτίμηση των κινητικών χαρακτηριστικών.
  • Σκολιωμέτρηση. Αναλυτικό Αναπτυξιακό Ιστορικό.
  • ForwardBendingTest.
  • Προτάσεις για την επιλογή της σχολικής τσάντας και την χρήση αυτής.

Έρευνες για την εργονομία της σχολικής τσάντας δείχνουν ότι η κακή χρήση της μπορεί να μεταβάλει την κινητικότητα της Σπονδυλικής Στήλης και να αυξήσει  τους παράγοντες πόνου. Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην επιλογή της σχολικής τσάντας.

Έλεγχο του πέλματος με βάση τις αρχές της εμβιομηχανικής.

Σκοπός αυτής της εξέτασης είναι ο εντοπισμός δυσμορφιών στο πέλμα, δυσλειτουργιών στην βάδιση και η αντιμετώπισή τους.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας γονιός στην λίστα των αγορών του είναι ένα ζευγάρι παπούτσια.

Συμβουλές-πληροφορίες για την επιλογή του κατάλληλου υποδήματος, την ανάγκη χρήσης ενός πέλματος έσω υποδήματος και τον τύπο αυτού.

Συμβουλές για την κατάλληλη στάση του παιδιού στο γραφείο και την καρέκλα, στην ρουτίνα που ακολουθεί.

Τα παιδιά σήμερα κάθονται περισσότερη ώρα από ότι τρέχουν. Το παιχνίδι σε καθιστή θέση κατά κανόνα συνοδεύεται από κακή στάση σώματος που οδηγεί σε όχι καλή μυοσκελετική ανάπτυξη του παιδιού και κατ’ επέκταση σε αποκλίσεις στους μύες ή στις αρθρώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις φυσιολογικές κινήσεις και τις στάσεις του μυϊκού συστήματος που αναιρούνται καθημερινά, παραθέτουμε οδηγίες για την σωστή εργονομική χρήση τους.

Η αύξηση των μυοσκελετικών αποκλίσεων από διάφορους παράγοντες είναι το στοιχείο που μας οδηγεί στην πρώιμη παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται προληπτικός έλεγχος του μυοσκελετικού συστήματος κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα οποιαδήποτε απόκλιση στην μυοσκελετική ανάπτυξη του παιδιού.