Τι είναι η πάρεση βραχιόνιου πλέγματος (Erb’s Palsy);

Η πάρεση βραχιονίου πλέγματος είναι μια κατάσταση που περιλαμβάνει βλάβη στα νεύρα που τροφοδοτούν το χέρι ενός μωρού.

Τι προκαλεί την πάρεση βραχιόνιου πλέγματος;

Η βλάβη που προκαλείται στα νεύρα είναι αποτέλεσμα τραυματισμού που συμβαίνει είτε ενδομήτρια είτε κατά τον δύσκολο τοκετό. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης που υπέστησαν τα νεύρα  από μέτρια αδυναμία μέχρι ολική παράλυση της κίνησης και της αίσθησης στο χέρι. Η προσδοκώμενη ανάρρωση μπορεί να εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσβεβλημένων νεύρων  και το επίπεδο της βλάβης που έχει προκληθεί. Μερικά παιδιά θα έχουν πλήρη αποκατάσταση ενώ άλλα θα έχουν μια μόνιμη μυϊκή αδυναμία και απώλεια στη λειτουργία.

Πως μπορεί να βοηθήσει η φυσικοθεραπεία;

Η παρουσία της πάρεσης βραχιονίου πλέγματος ( Erb’s palsy) είναι ξεχωριστή στο κάθε παιδί και πριν να αρχίσει η θεραπεία μια ακριβής εκτίμηση του εύρους κίνησης του παιδιού, της μυϊκής δύναμης, της αίσθησης και της συνολικής λειτουργίας του, απαιτείται για να εδραιωθεί η κατάλληλη θεραπεία. Αυτή περικλείει:

  • Συμβουλές και οδηγίες για το πώς ακριβώς θα πρέπει να χειριζόμαστε το μωρό κατά την διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.
  • Δραστηριότητες και ασκήσεις  οι οποίες προωθούν την αποκατάσταση της κίνησης και της μυϊκής δύναμης.
  • Ασκήσεις για να διατηρηθεί το εύρος κίνησης στις αρθρώσεις ώστε να αποφευχθεί η δυσκαμψία  και ο πόνος.
  • Ασκήσεις για την αύξηση της αναγνώρισης και ενσωμάτωσης του χεριού.
  • Φροντίδα των ναρθήκων για την αποφυγή των δευτερογενών επιπλοκών  και μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας.
  • Συμβουλές στους γονείς για τους απαραίτητους χειρισμούς και τοποθετήσεις του παιδιού και ασκησιολόγιο στο σπίτι για να ενισχυθεί η μέγιστη δυνατότητα του παιδιού για αποκατάσταση.

Τα οφέλη της φυσικοθεραπείας

  • Άμεση θεραπεία για μέγιστα αποτελέσματα και καλύτερη λειτουργικότητα του άνω άκρου.
  • Πλήρη συμμετοχή των γονιών καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπείας.
  • Επίτευξη των στόχων που θέτει η οικογένεια σε συνεργασία με την θεραπευτική ομάδα.
  • Προσωπικό που ενθαρρύνει τα παιδιά και φροντίζει  γι’ αυτά πάντα μέσω παιχνιδιού.