Τι είναι το ραιβόκρανο;

Το ραιβόκρανο είναι η σύσπαση των μυών στην περιοχή του αυχένα. Το παιδί διατηρεί το κεφάλι σε πλάγια κάμψη και στροφή της κεφαλής στην αντίθετη πλευρά. Η παραμόρφωση είναι ορατή κατά την γέννηση. Μπορεί να είναι εκ γενετής κατάσταση ή επίκτητη.  Το εκ γενετής ραιβόκρανο  μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό ή σε λανθασμένη θέση στον εμβρυικό σάκο η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημία στον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Το συγγενές μυϊκό ραιβόκρανο είναι ίδιο σε συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια. Το δεξί ραιβόκρανο είναι συχνότερο του αριστερού. Στο επίκτητο ραιβόκρανο σε φυσιολογικά παιδία μπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες όπως όγκοι, λοιμώξεις ή συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

Ραιβόκρανο

Τι μπορεί να κάνει η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στο ραιβόκρανο;

Πολύ σημαντικό είναι να γίνει έγκαιρη διάγνωση.

Αντιμετωπίζεται συντηρητικά από εξειδικευμένους παιδιατρικούς φυσικοθεραπευτές. Στόχος είναι η ευθυγράμμιση της αυχενικής μοίρας σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Πολλές φορές η χρήση του κολάρου δεν είναι τόσο αποτελεσματική διότι στόχος μας δεν είναι οι μύες να διαταθούν αλλά να κινητοποιηθούν δυναμικά.

  • Επιμηκύνσεις στις προσβεβλημένες μυϊκές ομάδες.
  • Κινητοποίηση και χειρισμός των μυών της κεφαλής και του λαιμού για να επιτύχουμε την συμμετρία.
  • Ασκήσεις για την προώθηση της μυϊκής ισορροπίας.
  • Αποφυγή δευτερογενών αποκλίσεων όπως σκολίωση.
  • Συμβουλές για τις προτεινόμενες θέσεις  και τη στάση σώματος ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Εκπαιδεύοντας και συμβουλεύοντας τους γονείς κατάλληλες ασκήσεις για  εφαρμογή στο σπίτι.

Σε περιπτώσεις όπου το ραιβόκρανο είναι σπασμωδικού τύπου η χρήση και έγχυση botulinum toxin (botox) κρίνεται απαραίτητη για να χαλαρώσουν οι προσβεβλημένοι μύες. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι αναγκαία για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα  Πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν χειρουργική παρέμβαση.