Αναπτυξιακή καθυστέρηση

Τι είναι η αναπτυξιακή καθυστέρηση;

Αναπτυξιακή καθυστέρηση είναι όταν το παιδί δεν εξελίσσεται  όπως αναμένεται στο να επιτύχει τα συγκεκριμένα  ορόσημα, όπως να μάθει να κάθεται, να περιπατάει ή να μιλάει βασιζόμενοι στη φυσιολογική ανάπτυξη.

Τι προκαλεί η αναπτυξιακή καθυστέρηση;

Μπορεί να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αιτίες για αναπτυξιακή καθυστέρηση,  όπως γενετικά προβλήματα, προβλήματα κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό και προβλήματα κατά την αρχή της νηπιακής  ή παιδικής ηλικίας  όπως μόλυνση ή τραύμα στο κεφάλι. Συχνά δεν υπάρχει γνωστή αίτια.

Ποια είναι τα σημάδια της αναπτυξιακής καθυστέρησης;

Η αναπτυξιακή καθυστέρηση μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά, την όραση, την ομιλία καθώς και την ακοή. Μερικά σημάδια αποτελούν

  • Προβλήματα  συγκέντρωσης , μη βλεμματική επαφή και ο  εύκολος αποσυντονισμός.
  • Αργή πορεία στην επίτευξη ορόσημων ,χαλαράή δύσκαμπτα  μέλη, αδεξιότητα.
  • Δυσκολία στην ακολουθία κινούμενων αντικειμένων.
  • Μικρά ή παραμορφωμένα αυτιά, δεν τρομάζει στην δυνατή φωνή ή όταν τον καλούν με το όνομά του .
  • Απαλή φωνή ή αρκετά δυνατή φωνή , δυσκολία να προσφωνήσει λέξεις ανάλογα με την ηλικία του.

Πως μπορεί η φυσικοθεραπεία να βοηθήσει;

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχει σκοπό να ενισχύσει την ανεξαρτησία του παιδιού και την ικανότητα να κατακτά τα φυσικά αναπτυξιακά ορόσημα.

Η θεραπεία προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας , την ηλικία και τις ικανότητες του. Η φυσικοθεραπευτική ομάδα μέσω παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων  μπορεί να προάγει  την φυσική ανάπτυξη. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους γονείς και τους άλλους φροντιστές και δασκάλους ώστε να επιτευχθεί η μελλοντική ανεξαρτησία του παιδιού.

Τα οφέλη της φυσικοθεραπείας

  • Κατάκτηση των φυσικών ορόσημων όπως κάθισμα, μπουσούλισμα και έγερση.
  • Βελτίωση της ανεξαρτησίας σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
  • Βελτίωση στάσης , μυϊκής δύναμης , ισορροπίας και συντονισμού.
  • Βελτίωση αυτοπεποίθησης.