Τι είναι η ραιβοιπποποδία;

Ο όρος αυτός δηλώνει μια συγγενής δυστροφία που έχει σχέση με το σχήμα της άκρης του ποδιού. Συγκεκριμένα το εμπρόσθιο τμήμα του άκρου του ποδιού παρεκκλίνει προς τα μέσα. Περίπου 1 στα 1000 παιδιά κάθε μέρα γεννιούνται με ραιβοιπποποδία. Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών είναι υγιή και ένα μικρό ποσοστό μπορεί να έχουν  και δισχιδή ράχη.

Το μεγάλο πρόβλημα στην ραιβοιπποποδία είναι ότι το εμπρόσθιο τμήμα του άκρου ποδιού δεν μπορεί να μετακινηθεί στη θέση βάδισης.

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση στην ραιβοιπποποδία;

Η Θεραπεία πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά την γέννηση του παιδιού ώστε να αποκομίζονται τα βέλτιστα  αποτελέσματα. Η φυσικοθεραπεία εγγυείται ότι το πόδι θα μετακινηθεί αργά-αργά στην φυσιολογική θέση. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να επέλθει καλύτερη βάδιση. Σε ακραίες περιπτώσεις ο ορθοπεδικός ιατρός θα το σταθεροποιήσει με γύψο για μερικές εβδομάδες ή ακόμα και με χειρουργείο.

Οι εξειδικευμένοι παιδιατρικοί φυσικοθεραπευτές θα προσπαθήσουν να υποβάλλουν τα παιδιά με ραιβοιπποποδία σε κατάλληλη θεραπεία ώστε το πέλμα να δεχθεί τις κατάλληλες φορτίσεις και να λειτουργήσει στον κύκλο βάδισης με ένα φυσιολογικό πρότυπο.  Στόχος μας είναι η ευθυγράμμιση των κάτω άκρων έτσι ώστε η υπάρχουσα συνθήκη να μην επηρεάσει το υπόλοιπο σώμα. Είναι σημαντικό αυτό  το λανθασμένο πρότυπο βάδισης με ραιβοιπποποδία να μην παραμείνει. Επειδή το σώμα είναι μία αλυσίδα, μια απόκλιση στο πέλμα επιφέρει αλλαγές και σε όλες τις κινήσεις του παιδιού.