Τι είναι κρανιοεγκεφαλική κάκωση;

Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη βλάβη που προκαλείται από έναν αριθμό παραγόντων. Μπορεί να προκληθεί από κληρονομικές, συγγενείς ή εκφυλιστικές καταστάσεις. Τραυματισμός του εγκεφάλου μπορεί να αποκτηθεί μετά τη γέννηση μέσω λοίμωξης, ατυχήματος, ή τραυματισμού.

Ποιες είναι οι επιδράσεις της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης;

Οι επιδράσεις της κκ στα παιδιά ποικίλει ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος, τη σοβαρότητα, και την τοποθεσία της βλάβης. Μπορεί να επηρεάσει τις φυσικές και τις συμπεριφορικές ιδιότητες όπως το λόγο, την ακοή την όραση, τη συμπεριφορά και δεξιότητες μάθησης. Μερικά προβλήματα μπορεί να είναι άμεσα φανερά, ενώ άλλα θα εμφανιστούν σε μεγαλύτερη ηλικία του παιδιού. Μερικές επιδράσεις της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης:

  • Συχνά προβλήματα αποτελούν οι διαταραχές κίνησης – λειτουργίας , ο μη φυσιολογικός μυϊκός τόνος, η ελλειπής ισορροπία, η κούραση και μυοσκελετικά προβλήματα.
  • Γνωστικά  προβλήματα όπως φτωχή μνήμη έλλειψη συγκέντρωσης, και έλλειψη ικανότητας οργάνωσης.
  • Συμπεριφορικά προβλήματα όπως επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, παρόρμηση και ανάρμοστη συμπεριφορά.
  • Επιληψία, πονοκέφαλοι και κατάθλιψη.

Πως μπορεί να βοηθήσει η φυσικοθεραπεία μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση;

Οι επιδράσεις της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης επιφέρουν ένα σημαντικό έλλειμμα στην λειτουργία (όσο αφορά την καθημερινή δραστηριότητα), παρόλα αυτά καθώς ο εγκέφαλος προσαρμόζεται οι βελτιώσεις είναι πιθανές με συχνό ερέθισμα από τη φυσικοθεραπεία για μέγιστη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία. Ο τύπος της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να εξαρτηθεί από τις ανάγκες του ατόμου και τις ικανότητές του και μπορεί:

  • Να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες όπως ρολλάρισμα, στάση,  βάδιση και παιχνίδι.
  • Να επανεκπαιδεύσει τα φυσιολογικά πρότυπα της κίνησης.
  • Να βελτιώσει την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων.
  • Να ενδυναμώσει τους μύες και να βελτιώσει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων.
  • Να βελτιώσει την ευθυγράμμιση του σώματος και να προάγει  την καλύτερη στάση στις διάφορες θέσεις.
  • Να βελτιώσει την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση.Να μειώσει το μυϊκό σπασμό, τον πόνο και τη δυσκαμψία.

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να παρέχεται παρά τη σοβαρότητα της βλάβης. Μπορούμε να παρέχουμε συμβουλή για τα εξαρτήματα και τις θέσεις που θα πρέπει το παιδί σας να πάρει ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολη η φροντίδα του καθώς και προγράμματα για ασκήσεις στο σπίτι για να συνεχιστεί η θεραπεία μεταξύ των επισκέψεων στο θεραπευτήριο.