Το αιθουσαίο και το οπτικό σύστημα συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω των νευρολογικών συνάψεων του εγκεφάλου, προκειμένου να ρυθμίσουν την οφθαλμοκίνηση. Η σύνδεσή τους είναι γνωστή ως αιθουσαίο-οπτικό αντανακλαστικό, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στο διαχωρισμό της κίνησης των ματιών από την κίνηση της κεφαλής. Παράλληλα, ρυθμίζει την ισορροπία στην κίνηση.

Ποιες είναι οι αποκλίσεις που εμφανίζονται κατά την διαταραχή αυτή; 

 • Δυσκολία στο να εστιάσουν σ’ ένα αντικείμενο (κεντρική όραση).
 • Περιορισμός στο να εντοπίσουν ένα κινούμενο αντικείμενο στο χώρο σε ευθεία γραμμή (περιφερική όραση).
 • Δυσκολία στο να διαχωρίσουν την κίνηση των ματιών από αυτή της κεφαλής.
 • Ανεπαρκής στασικός έλεγχος.
 • Ανεπαρκείς ισορροπιστικές αντιδράσεις.
 • Ελλιπής συντονισμός.
 • Αποστασιοποίηση του παιδιού από δραστηριότητες-παιχνίδια στο σχολικό ή εξωτερικό περιβάλλον.
 • Ασυμμετρίες στη σπονδυλική στήλη.

Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση

 • Στη ρύθμιση-βελτίωση της οθφαλμοκίνησης.
 • Να ρυθμίσουν την επιρροή του παιδιού από τα αιθουσαία ερεθίσματα
 • Στη βελτίωση της βάδισης.
 • Στην αναστολή αρχέγονων αντανακλαστικών.
 • Στην ενίσχυση του στασικού ελέγχου.

Τέλος, είναι σημαντική η συνεργασία με τον οφθαλμίατρο ή οπτομέτρη.

Πηγή vestibular.org.VEDA