Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε μωρά και μικρά παιδιά με αναπτυξιακές καθυστερήσεις και αναπηρίες, και  την υποστήριξη προς τις οικογένειές τους.

Μπορεί να περιλαμβάνει λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία  εργοθεραπεία και άλλους τύπους υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

Μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του παιδιού να μαθαίνει νέες δεξιότητες και να ξεπερνά τις προκλήσεις και μπορεί να αυξήσει την επιτυχία στο σχολείο και τη ζωή

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία;

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι κάτι που έχει μελετηθεί για πολλές γενιές και η νέα τεχνολογία καθιστά δυνατή την απόκτηση ακόμη περισσότερης εικόνας και γνώσης για το πώς αναπτύσσεται ο εγκέφαλος και τι διεγείρει την ανάπτυξη. Είναι, για παράδειγμα, γνωστό ότι τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής είναι μια κρίσιμη περίοδος β για την αναπτυξη επειδή υπάρχει μια έκρηξη παραγωγής συνάψεων στον εγκέφαλο, και αυτή είναι η στιγμή όπου ο εγκέφαλος είναι πιο πιθανό να προσαρμοστεί και να μάθει (Johnston , 2009).

Τι μπορεί να κάνει η έγκαιρη παρέμβαση;

Η συνεργασία με έναν θεραπευτή πρώιμης παρέμβασης στην πρώιμη παιδική ηλικία δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να αισθάνονται σίγουροι ότι διευκολύνουν την αισθητικοκινητική  ανάπτυξη του παιδιού τους.

Βελτίωση των σχέσεων

Όταν  το παιδί έχει δυσκολία να κινητοποιηθεί έγκαιρα ώριμα με βάση την ηλικία του μακροπρόθεσμα επηρεάζεται και η αλληλεπίδραση με τα  άλλα παιδιά  γιατί πολύ απλά επηρεάζεται το παιχνίδι του.

Αυτό καθιστά δύσκολο να αναπτύξει φιλίες, να λύσει προβλήματα και να μάθει να διαπραγματεύεστε συγκρούσεις. Μέσω της έγκαιρης παρέμβασης, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το σώμα τους για να μεταφέρουν μηνύματα, να εκφράζουν συναισθήματα και να αλληλεπιδρούν με τους φίλους τους

Εάν το παιδί σας έχει ήδη διαγνωστεί με μια διακύμανση στην ανάπτυξη  ή κινδυνεύει να αναπτύξει αποκλίσεις πιθανότατα έχει ήδη έρθει σε επαφή με επαγγελματίες όπως γιατρούς, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή. Αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε τις σωστές παρεμβάσεις για το παιδί σας. Μπορούν επίσης να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν εσάς και την οικογένειά σας για να καλύψετε αυτές τις ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχει το παιδί σας.