Σας ενημερώνουμε για την διοργάνωση Βασικού Σεμιναρίου στην  Νευροεξελικτική Αγωγή (BASIC NDT-BOBATH COURSE) για το έτος 2024

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δασκάλων BOBATH (European Bobath Tutor Association-EBTA).

 Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

 • Θεωρητικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της μεθόδου
 • Πρακτική μεταξύ των σπουδαστών
 • Πρακτική σε ομάδες με παιδιά
 • Μελέτη κλινικών περιστατικών
 • Επιδείξεις θεραπευτικής παρέμβασης
 • Εισηγήσεις πιστοποιημένων ειδικών που θα διδάξουν επιμέρους θέματα.

Οι συμμετέχοντες μετά την εκπαιδευτική διαδικασία:

 • Θα είναι ικανοί να αξιολογούν και να ερμηνεύουν την κλινική εικόνα των παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση και οποιαδήποτε  Αισθητικοκινητική Διαταραχή
 • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους
 • Θα μπορούν να καταλήγουν  στην  κατάλληλη  θεραπευτική στρατηγική, βάση της κλινικής συλλογιστικής και να οργανώνουν ένα ενδεδειγμένο αφαιρετικό και εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με σκοπό την κοινωνική συμμετοχή.
 • Θα εξασκηθούν στην διεπιστημονική θεραπευτική αντιμετώπιση
 • θα ενημερωθούν για τα εργαλεία αξιολόγησης, βοηθήματα και μέσα που συνεπικουρούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Γιατρούς οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Δημόσιων Σχολών (Α.Ε.Ι,Τ.Ε.Ι) ή αντίστοιχων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων όμως στην Ελλάδα.

 

Εκπαιδευτική Ομάδα:

 • Παπάζογλου Δελφίνη Φ/Θ NDT Tutor(συντονίστρια μετεκπαίδευσης)
 • Καλαιτζή Χριστίνα Φ/Θ NDT Tutor
 • Δαούση Δώρα Φ/Θ NDT Tutor
 • Ζωγράφου Φωτεινή Ε/Θ NDT Senior Tutor
 • Therese McDermott-Winter Λ/Θ NDT Tutor

καθώς και ένα πλήθος γιατρών, θεραπευτών και πιστοποιημένων ειδικών που θα διδάξουν επιμέρους θέματα.

 

Τόπος Διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη

 

Χρόνος /διάρκεια διεξαγωγής :

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 360 διδακτικές ώρες,  και θα πραγματοποιηθεί σε 6 περιόδους

 • Α΄ Περίοδος:  1-5/2/2024
 • Β΄ Περίοδος:  15-25/3/2024
 • Γ΄ Περίοδος : 26/4-1/5/ 2024
 • Δ΄ Περίοδος: 20-24/6/2024
 • Ε΄ Περίοδος : 15-21/7/2024
 • Στ’ Περίοδος: 19-25/8/2024

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι αναγνωρισμένο από την  EBTA (European Bobath Tutor Association) και έχει διεθνή αναγνώριση.

 

Αιτήσεις Ενδιαφέροντος -Συμμετοχής :

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την κα. Δώρα Δαούση: