Πρώιμη παρέμβαση είναι η θεραπεία που σχετίζεται με την αναπτυξιακή διαδικασία απευθυνόμενη στο βρέφος από την γέννηση του μέχρι την παιδική ηλικία των 3 ετών.

Απευθύνεται σε παιδιά με αυξημένη επικινδυνότητα εμφάνισης αναπτυξιακής καθυστέρησης κατά την πρώτη νεογνική ηλικία όπως είναι η προωρότητα, η μεγάλη παραμονή στις μονάδες εντατικής νοσηλείας λόγω μιας καρδιοπάθειας, παιδιά που εμφανίζουν νευρολογικά συμπτώματα όπως διάφορα σύνδρομα και εγκεφαλική παράλυση.

Σε ότι αφορά το ίδιο το παιδί με την πρώιμη παρέμβαση ανατρέπει τους παράγοντες επικινδυνότητας που οδηγούν σε κάποια μορφή αναπτυξιακής καθυστέρησης.

Σε ότι αφορά τους γονείς. Τους εμπλέκει δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους τις δυνατότητες και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του βρέφους-παιδιού.