Γενετικά σύνδρομα

Γενετικά σύνδρομα είναι οι  μη φυσιολογικές μορφογενέσεις οι οποίες περνούν από την μια γενιά στην επόμενη. Το πρόβλημα με τις μορφογενέσεις είναι ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές  κατηγορίες ανωμαλιών των γονιδίων ή των χρωμοσωμάτων.

  • Γενετικές διαταραχές από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες(π.χ. περιβάλλον καπνιστών με τσιγάρα).
  • Κληρονομικές μεταλλάξεις από ένα γονίδιο ή μια σειρά γονιδίων όπως η μεσογειακή αναιμία ή η νόσος Μάρφαν.
  • Άλλες είναι ο συνδυασμός περιβαλλοντολογικών παραγόντων και κληρονομικών διαταραχών στα γονίδια όπως
  • Μεμονωμένες διαταραχές στο γονιδίωμα .
  • Διαταραχές από την ανεπάρκεια ή το πλεόνασμα ενός γονιδίου.
  • Μετάλλαξη σε ένα μεμονωμένο γονίδιο, γενετικές διαταραχές.

Πως Μπορεί Η Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση Να Βοηθήσει Στα Γενετικά Σύνδρομα;

Το παιδί εκτιμάται από τον εξειδικευμένο θεραπευτή. Ο αρμόδιος  ειδικός ιατρός  ή αναπτυξιολόγος θα έχει αξιολογήσει το παιδί και θα έχει φέρει σε πέρας την διάγνωση της γενετικής διαταραχής . Ο εξειδικευμένος παιδιατρικός θεραπευτής εξαρτάται από την διάγνωση των γενετικών μεταλλάξεων  και τα κλινικά συμπτώματα ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο  εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.