1

Ομάδα συνεχώς εκπαιδευόμενων θεραπευτών με 20ετή εμπειρία στο χώρο της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας.

2

Στο χώρο μας προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κινητική απόδοση του παιδιού σας στις καθημερινές δραστηριότητες στο σπίτι, το σχολείο, την παιδική χαρά.

3

Το εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας , η συνεχής αξιολόγηση με σταθμισμένα τεστ και η συνεργασία με ιατρούς και άλλους θεραπευτές υγείας μας οδηγεί πάντα στη βελτίωση της κίνησης και την καλύτερη λειτουργικότητα του παιδιού.

4

Θέλουμε να νιώθετε ότι σας υποστηρίζουμε διαρκώς και σας εμπνέουμε ασφάλεια θεραπευτικά και συμβουλευτικά σε ένα φιλικό περιβάλλον.

5

Μαζί μπορούμε να δουλέψουμε για να βρούμε λύσεις προσαρμοσμένες στον τρόπο ζωής και δραστηριότητάς σας.

6

Δοκιμάστε έναν προληπτικό έλεγχο σε ηλικία ορόσημο για την ανάπτυξη του και νιώστε ασφαλής για την ιδανική μυοσκελετική του ωρίμανση.